ادامه روند کاهش تولیدات کارخانه ای در چین به دنبال کاهش شاخص مدیریت خرید در ماه می

به نقل از خبرگزاری شینهوا در تاریخ 1 ژوئن 2011،فدراسیون لجستیک و خرید چین CFLP) ) اعلام کرد: با کاهش شاخص مدیریت خرید (PMI ) در بخش تولیدات کارخانه ای، فعالیت های کارخانه ای  کشور چین  در ماه می با 9 /0 درصد کاهش  نسبت به ماه گذشته به 52درصد رسید.
به دنبال  یک سری اقدامات فشرده دولت چین برای کنترل افزایش قیمت ومتعادل کردن اقتصاد، شاخص مدیریت خرید  که مقیاس محاسبه میزان افزایش تولیدات کارخانه ای چین میباشد طی دو ماه اخیر با کاهش مواجه شده است.
میزان شاخص مدیریت خرید در ماه آوریل 9 /52، مارچ2 /52، فوریه  2 /52، ژانویه  9 /52درصد اعلام شد.
شاخص مدیریت خرید بالای50  درصد بیانگر رشد اقتصادی وپایینتراز 50 درصد کاهش رشد اقتصادی را نشان میدهد.  طی  26ماه گذشته، شاخص مدیریت خرید بالاتر از خط رونق یا تنزل بازار در یک ردیف ثابت مانده است.