رشد اقتصادي چين براي سال 2011 ميلادي 3/ 9 پيش بيني شد

پكن - بانك جهاني رشد اقتصادي چين را براي سال جاري ميلادي نزديك به 9 مميز سه دهم درصد پيش بيني كرد.
روزنامه 'جوانان پكن' نوشت : رشد اقتصادي چين در سال جاري ميلادي نيز مطلوب خواهد بود و اين كشور كماكان سياست هاي مالي پويايي خواهد داشت.
بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود آورده است: رشد اقتصادي چين در سال 2012 ميلادي به 8 مميز هفت دهم درصد خواهد رسيد.
اين بانك رشد اقتصادي چين در سال 2013 ميلادي را نيز 8 /8 درصد پيش بيني كرده است.
اقتصاددانان بانك جهاني بر اين باورند كه رشد اقتصادي چين بتدريج متعادلتر مي شود و اين مي تواند شرايط را در برخي زمينه ها مطلوبتر كند.
بسياري بر اين باورند كه رشد افراطي اقتصادي در چين ، زمينه ساز تورم فزاينده خواهد بود.
دولت چين براي مهار تورم چندين بار نرخ بهره بانكي را افزايش داده اما اين موضوع باعث نقدينگي شده و به تورم دامن زده است.
نرخ تورم در چين به 5 و نيم درصد نزديك شده است كه بالاترين رقم در 34 ماه گذشته محسوب مي شود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30425379