تاكيدروساي جمهورايران وچين افزايش مناسبات دوكشورتا 100ميليارددلاراست

پكن -سفير ايران درچين ازافزايش مناسبات تجاري ايران و چين در سالهاي نه چندان دور خبر داد و گفت: براساس تاكيد رييسان جمهور ايران و چين مناسبات دوكشور بايد به 100 ميليارد دلار برسد.
به گزارش ايرنا، وي اين مطلب را در مصاحبه با نشريه انگليسي زبان ' لوك وي ' LOOK WE
اعلام كرد.
' مهدي صفري 'درپاسخ به پرسشي در ارتباط با روابط اقتصادي دو كشور و همچنين دورنماي روابط ايران و چين اظهار داشت: سال ها قبل روابط اقتصادي و تجاري ما تنها چهار ميليارد دلار بود ولي در حال حاضر اين رقم به 30 ميليارد دلار افزايش يافته است.
' ما انتظار داريم كه در آينده نزديك آن را به 50 ميليارد دلار برسانيم.'
به گفته صفري ، دكتر احمدي نژاد رييس جمهور ايران در ديدار با رييس جمهور چين از آمادگي ايران براي افزايش اين روابط به 100 ميليارد دلار خبر داده اند كه طبعا اين روابط نه تنها در تجارت كالا بلكه در زمينه هاي گوناگون از جمله سرمايه گذاري مي تواند ، سوق داده شود.
حجم روابط ايران و چين در سه ماهه نخست امسال به 10 ميليارد دلار رسيد كه پيش بيني مي شود ارزش مناسبات تجاري دوكشور در پايان سال 2011 به حدود 40 ميليارد دلار برسد.
سفيرايران درچين با اشاره به چهلمين سالگرد برقراري روابط ديپلماتيك بين ايران و چين گفت : روابط ايران و چين قدمتي ديرينه دارد اما دوكشور چهل سال است كه به طور رسمي و ديپلماتيك با هم همكاري و روابط دوجانبه دارند.
وي با بيان اين مطلب كه روابط سياسي بين ايران و چين در سطح خوبي قرار دارد خاطر نشان كرد : سفر اخير وزير خارجه ايران به چين در چارچوب تداوم رايزني مقامات عالي رتبه دو كشور و به دعوت وزير خارجه چين صورت گرفت.
سفير ايران در چين گفت : ايران در منطقه قرار گرفته است كه به لحاظ جغرافيايي با 15 كشور همسايه است بنابر اين مي توانيم بعنوان پايگاه تجاري در توسعه تجارت چين با همسايگانمان نيز ايفاي نقش كنيم .
صفري با اشاره به جذابيت هاي گردشگري و فرهنگي ايران نيز اظهار داشت : انتظار داريم رسانه هاي چيني نيز تصوير صحيح و واقعي از ايران را براي مخاطبان ترسيم نمايند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30432829