خدمات خدمات رفاهی اعضاء شرکت حمل و نقل DHL

شرکت حمل و نقل DHL

 

اعضای محترم اتاق ایران و چین  با ارائه معرفی نامه از سوی این اتاق می توانند از 20 درصد تخفیف در نرخ حمل کالاهای ورودی و خروجی (در پرداختهای نقدی) بهره مند گردند.
مدت قرارداد: از تیر ماه 1390 به مدت یک سال
اعضای محترم اتاق ایران و چین  با ارائه معرفی نامه از سوی این اتاق می توانند از 20 درصد تخفیف در نرخ حمل کالاهای ورودی و خروجی (در پرداختهای نقدی) بهره مند گردند. مدت قرارداد: از تیر ماه 1392 به مدت یک سال