درباره ما هیئت مدیره

هیئت مدیره

اعضاي اصلي هيات مديره اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و چين عبارتند از :

مجيد رضا حريري: رئیس هیات مدیره

اسدا..  عسگراولادي: بنیانگذار

سید حسین امینی:  نایب رییس دوم 

مهدی چنگیزی آشتیانی: خزانه دار و عضو هیات مدیره 

رویا وزیری:  عضو هیات مدیره 


مصطفی مالکی تهرانی: عضو هیات مدیره

هرویک یاریجانیان: عضو هیات مدیره  

يوسف باپیری : عضو هیات مدیره 
  
افشین امینی : عضو هیات مدیره
farhad-mansoubi
فرهاد منصوبی: عضو هیات مدیره

عبدالرضا انصاری: بازرس