خدمات اخذ ویزا هنگ کنگ

نحوه تکمیل کردن فرم درخواست ویزا ازسفارت چین:

نحوه تکمیل کردن فرم درخواست ویزا ازسفارت چین

نحوه تکمیل کردن فرم درخواست ویزا از سفارت چین:
توجه داشته باشید کلیه بخش های فرم ویزا می بایستی با دقت تکمیل و/ یا علامتگذاری  شده و فرم ها را پشت و رو پرینت بگیرید و توجه داشته باشید فرم ویزا می بایست روشن و شفاف باشد.

بخش اول: اطلاعات شخصی
1-1 نام کامل به انگلیسی مطابق با پاسپورت: فامیل:           نام مستعار:               نام:
4-1جنسیت: مرد M ، زنF  
5-1تاریخ تولد:
6-1 ملیت:
8-1 محل تولد: (شهر، استان، کشور)
9-1 کد ملی:
10-1   نوع پاسپورت: (می بایست گزینه Ordinary را علامت بزنید.
11-1شماره پاسپورت: (با ذکر حروف انگلیسی کنار آن)
12-1 تاریخ صدور گذرنامه:
13-1محل صدور گذرنامه (شهر، استان، کشور)
14-1 تاریخ انقضا گذرنامه:
15-1 شغل کنونی شما: (می بایست گزینه Businessman را علامت بزنید.)
22-1 وضعیت تاهل: متاهل(Married) مجرد(never married) مطلقه(Divorced) بیوه(Widowed) غیره(Other)
*** توجه داشته باشید چنانچه گزینه متاهل را علامت می زنید می بایست حتما" در بند 23-1 اطلاعات همسر و فرزندان خود را بنویسید.و چنانچه مجرد هستید لزوما" می بایست اطلاعات پدر و مادر و خواهر و برادر خود را بنویسید.
1ویزا: عادی 4 روز کاری
فوری 2-3 روز کاری
فوری یک روز کاری (توضیح اینکه سفارت چین ویزای یک روزه صادر نمی نماید)

بخش دوم: اطلاعات سفر
2-1 هدف از سفر(می بایست گزینه Business Trip را علامت بزنید.)
2-2 دفعات ورود به چین
سه ماهه 1 بار ورود
سه ماهه 2 بار ورود
شش ماهه چند بار ورود
یک ساله چند بار ورود
3-2 در صورت درخواست ویزای فوری علامت زده شود.
4-2 تاریخ احتمالی اولین ورود به چین
5-2 مدت اقامت در چین: 30 روز 30Days    
6-2 برنامه اقامت در چین:    تاریخ، آدرس
7-2هزینه سفر را چه کسی می پردازد؟
8-2اسم و آدرس و شماره تلفن دعوت کننده یا اطلاعات طرف چینی شما
***توجه داشته باشید اطلاعات طرف چینی با دعوت کننده از شما می بایست لزوما" با نامه دعوت مطابقت داشته باشد.
9-2 آیا تا به حال به چین سفر کرده اید؟ اگر سفر داشته اید تاریخ، محل، و هدف از سفر را بنویسید(پر کردن این بخش ضروری است).
10-2 آیا در 12 ماه گذشته به کشورهای دیگری هم سفر داشته اید. تاریخ سفر و نام کشور و هدف از سفر را بنویسید.
بخش سوم: اطلاعات دیگر:
1-3 آیا تا به حال بیشتر از حد اجازه اقامت در چین مانده اید؟
2-3 آیا تا به حال ویزای شما رد شده است؟ یا اجازه ورود داده نشده باشد؟
3-3 آیا سابقه کیفری در چین یا دیگر کشورها داشته اید؟
4-3 آیا هیچ یک از بیماریهای زیر را داشته اید؟
بیماری روحی جدی
بیماری سل
دیگر بیماریهای واگیردار که سلامت عمومی را به خطر بیندازد.
5-3 آیا طی 30 روز گذشته به کشورهایی که بیماری واگیرداری در آن شایع شده باشد سفر کرده اید؟
6-3 اگر پاسختان به سوالهای 4-3 و 4-77 مثبت است توضیح دهید.

بخش 4: این قسمت تاریخ و امضا فرد متقاضی تکمیل گردد.
بخش پنجم:
اگر فرم توسط شخص دیگری غیر از متقاضی پر شده است، این قسمت تکمیل شود(در صورتی که خودتان پر کرده اید نیازی به تکمیل این بخش نیست).
1-5 نام شخصی که فرم را پر کرده است.
2-5 نسبت با متقاضی
3-5 آدرس:
4-5 شماره تلفن:

تاریخ            امضا