رشد 3 درصدی میزان شاخص مصرف کننده چین در سپتامبر

اداره ملی آمار چین روز دوشنبه چهاردهم اکتبر با انتشار آمار اعلام کرد: میزان شاخص مصرف کننده چین(CPI) در ماه سپتامبر در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 3.1 درصد افزایش یافته است.

این نخستین بار پس از ماه فوریه سال جاری است که میزان رشد شاخص مصرف کننده چین از 3 درصد فراتر رفته است. از ماه ژانویه تا ماه سپتامبر، این شاخص در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 2.5 درصد افزایش یافته است.

از میان قیمت هشت نوع فرآورده ها و خدمات که شاخص مصرف کننده را تشکیل می دهند، افزایش قیمت خوراک از دیگر اقلام بالاتر است. قیمت خوراک در ماه سپتامبر در مقایسه با ماه گذشته 6.1 درصد افزایش یافت و افزایش قیمت مسکن نیز قابل توجه بوده، از این میان، قمیت اجاره واحد مسکونی 4.4 درصد افزایش یافته است.

آمار دیگر نیز نشان دهنده آن است که شاخص بهای تولید کننده (PPI) در ماه سپتامبر در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 1.3 درصد کاهش یافته است.

 

رادیو چینی