وزارت بازرگانی چین: اوضاع تجارت خارجی چین در سال جاری میلادی خوشبینانه است

سخنگوی وزارت بازرگانی چین امروز جمعه شانزدهم مه، در پکن بیان کرد: آمار واردات و صادرات چین در ماه آوریل رشد مثبت داشته واوضاع تجارت خارجی در تمام سال نسبتا خوشبینانه است و اطمینان دارد با تلاش ها به هدف رشد تعیین شده در آغاز سال برسد.
براساس آمار دولتی، هدف رشد میزان کل واردات و صادرات چین در سال 2014 در سطح 7.5 درصد حفظ شده و در ژانویه تا آوریل امسال، میزان واردات و صادرات چین به 8100 میلیارد یوان رسیده که در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 301 درصد کاهش داشته، اما در ماه آوریل، میزان واردات و صادرات چین رشدی مثبت داشته و به ترتیب در مقایسه با دوران مشابه سال گذشته 0.9 و 0.8 درصد رشد داشته است.
سخنگوی وزارت بازرگانی چین افزود: با وجود عواملی نامشخص، امکان جلوگیری از شکوفایی دوباره اقتصاد وجود ندارد. شورای دولتی چین با صدور سیاست های جدید از توسعه موسسات تجارت کوچک و متوسط پشتیبانی کرده و بر این اساس، وزارت بازرگانی چین نسبت به اوضاع تجارت در تمام سال خوشبین است

رادیو چینی