سرمایه گذاری چین در خارج از کشور از 100 میلیارد دلار فراتر رفت

جون شان معاون وزیر بازرگانی چین روز جمعه شانزدهم ژانویه خبر داد که میزان سرمایه گذاری چین در خارج از کشور در سال 2014 به 102 میلیارد و 900 میلیون دلار رسید. با توجه به سریع تر بودن سرمایه گذاری در خارج از جلب سرمایه خارجی، این کشور در آینده نزدیک به کشور سرمایه گذار در جهان تبدیل می شود.

جون شان در نشست خبری شورای دولتی چین اعلام کرد: چین در سال 2014 در مجموع 119 میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه خارجی جلب کرده که در مقایسه با سال گذشته 1.7 درصد افزایش یافت. با این حال، میزان سرمایه گذاری چین در خارج با رشد 14.1 درصد به 102 میلیارد و 900 میلیون دلار رسید. معاون وزیر بازرگانی چین افزود: دولت چین در حالی که سرمایه خارجی را جلب می کند، شرکت های چینی را نیز به سرمایه گذاری در کشورهای جهان تشویق می کند.

وی یادآوری کرد: سرمایه گذاری چین در کشورهای پیشرفته به طور سریع فزونی گرفته است. به طوری که میزان سرمایه گذاری چین در آمریکا 23.9 درصد افزایش یافته و سرمایه گذاری در اتحادیه اروپا 1.7 برابر شده است. جون شان عنوان کرد: وزارت بازرگانی چین با در نظر گرفتن راهبرد ایجاد نوار اقتصادی جاده ابریشم و احیای جاده ابریشم آبی، سرمایه گذاری خود در خارج از کشور در زمینه های انرژی، ایجاد منطقه همکاری اقتصادی و تجاری، صنایع تولیدی و خدماتی را بیش از پیش تقویت می بخشد.

 رادیو چینی