در ده ماهه نخست سال رخ داد صادرات روزانه 221 هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی

بر اساس آمار گمرک در ده ماهه نخست سال جاری 67 میلیون و 664 هزار دلار و در هر روز به طور متوسط 221 هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی از گمرکات مرزی به کشورهای عضو CIS ارسال شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران بر اساس آمار گمرک در ده ماهه نخست سال جاری 67 میلیون و 664 هزار دلار و در هر روز به طور متوسط 221 هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی از گمرکات مرزی به کشورهای عضو CIS ارسال شده است.
مقایسه ارزش صادرات در مدت یاد شده حاکی از کاهش 22.85 درصدی ارزش تجارت چمدانی در ده ماهه سال 93  در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.
در مدت یاد شده گمرک آستارابا اختصاص سهم 30.12 درصد از ارزش تجارت چمدانی در رتبه اول ،گمرک بیله سوار با اختصاص 15.18 درصد از ارزش تجارت چمدانی در رتبه دوم و گمرک باجگیران با سهم 14.37 درصدی از ارزش تجارت چمدانی در رتبه سوم قرار دارد.