دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران عنوان کرد سهم ۱۸.۹ درصدی اقتصاد زیرزمینی از تولید ناخالص داخلی

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه ایران رتبه ۲۶ اقتصاد غیررسمی جهان را داراست، گفت: سهم اقتصاد زیرزمینی از GDP ایران تا ۱۸.۹ درصد تخمین زده شده است.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی با اشاره به نامه اخیر برخی از چهره های اقتصادی به مدیران شهری برای به رسمیت شناخته شدن اقتصاد زیرزمینی و ساماندهی دستفروشی گفت: واقعیت آن است که اقتصاد غیررسمی سهم بسیار مهمی از نیروی کار در کشورهای درحال توسعه را تشکیل می دهد؛ به نحوی که سهم اشتغال غیررسمی از اشتغال غیرکشاورزی در آسیا و امریکایی لاتین به ترتیب ۶۵ و ۵۱ درصد تخمین زده می شود و بر اساس برآوردی که از اقتصاد غیررسمی در ۱۱۰ کشور در حال توسعه، در حال گذار و صنعتی صورت گرفته است متوسط اندازه اقتصاد غیررسمی در کشورهای oecd ۱۸ درصد  GNI در سال ۲۰۰۰ بوده است.
وی با تاکید بر اینکه بر همین اساس اقتصاد غیر رسمی در ایران ۱۸.۹ درصد از تولید ناخالص ملی را در سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ تشکیل می داده است گفت: برخی پژوهش های دیگر نیز نشان می دهد که قریب به ۲۰ تا ۴۰ درصد کارگران در خاورمیانه در بخش غیررسمی اقتصاد فعال هستند.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری با بیان اینکه بررسی های اشنایدر که در سال ۲۰۱۰ منتشر شده است نیز نشان می دهد بین سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۷ سوئیس، آمریکا، اتریش و ژاپن با نسبت ۸.۵، ۸.۶، ۹.۷ و ۱۱ درصدی کمترین سهم اقتصاد سایه را دارا بوده اند، گفت: در مقابل کشورهای همچون بولیوی، گرجستان، زیمباوه، آذربایجان و پرو به ترتیب با ۶۶.۱، ۶۵.۸، ۶۱.۸، ۵۸ و ۵۸ درصد بیشترین میزان اقتصاد سایه را داشته اند و ایران نیز در این رده بندی رتبه ۲۶ را کسب کرده است.
مدرس دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه برای اقتصاد غیر رسمی هم آثار و تبعات مثبت و هم آثار منفی ذکر شده است، گفت: فرار مالیاتی، تشدید قاچاق، افزایش نابرابری های اقتصادی، شکست سیاست های مالی، گسترش فساد و تخصیص غیربهینه عوامل از جمله آثار منفی اقتصاد غیر رسمی است و در سوی مقابل سهم بالای اقتصاد غیررسمی در اشتغال زایی، انعطاف پذیری و گستره عظیم آن می تواند به عنوان یک ظرفیت بالقوه به حساب آید که نیازمند مدیریت است.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران در این خصوص به آمار صندوق بین المللی پول اشاره کرد و گفت: بر این اساس رشد یک درصدی اقتصاد زیرزمینی در کشورهای توسعه یافته در نهایت منتج به رشد ۰.۳ درصدی اقتصادی می شود.
نائب رئیس هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه امروز برخی از نهادهای بین المللی صراحتا اقتصاد غیررسمی را به رسمیت شناخته اند، گفت: اگر دولت مرکزی از شهرداری ها حمایت به عمل آورد مدیران شهری می توانند بهترین گزینه برای ساماندهی این وضعیت باشند.
طباطبایی با بیان اینکه نباید تلاش های مدیریت شهری برای ساماندهی دستفروشان نادیده انگاشته شود، گفت: مدیریت شهری هم اکنون بر اساس قوانین موجود به وظایف خود عمل می کند و شناسایی اقتصاد غیررسمی به عنوان یک بخش مولد پیش از آنکه به شهرداریها مربوط باشد نیازمند نگاه حاکمیتی و توافق قوای تقنینی و اجرایی است.

ایسنا