رشد 12/6 درصدی تجارت خارجی چین در ماه نوامبر

بر اساس اطلاعات رسمی تجارت خارجی چین (صادرات و واردات) در ماه نوامبر روند صعودی داشته است.
به گزارش اداره گمرک چین ، صادرات یوانی با 10/3 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 1/43 تریلیارد یوان (216 میلیارد دلار) رسید.
واردات نیز با رشد 15/6 درصدی به 1/17 تریلیارد یوان رسید که موجب مازاد تجاری 263/6 میلیارد یوانی شد.
در ماه نوامبر حجم کل تجارت خارجی با رشد 12/6درصدی نسبت به سال گذشته به 2/6 تریلیارد یوان رسید.
در 11 ماه نخست حجم تجارت خارجی با رشد 15/6 درصدی نسبت به بازه مشابه سال قبل به 25/14تریلیارد یوان رسید.
به گفته دنگ هایچینگ تحلیلگر اوراق بهادار JZ داده های صادراتی بیش از ارقام پیش بینی شده بود و عمدتا ناشی از افزایش مصرف خارجی با فرارسیدن تعطیلات بود.
آمار اداره گمرک حاکی از بهبود ساختار تجاری است. تجارت عمومی چین در 11 ماه نخست با رشد 18/1 درصدی نسبت به بازه مشابه سال قبل به 14/18 تریلیارد یوان رسید که 56/4 درصد از حجم کل تجارت را تشکیل می دهد.
در بازه 11 ماهه تجارت شرکت های خصوصی با رشد 16/9 درصدی به 9/68 تریلیارد یوان رسید و 38/5 درصد از کل را به خود اختصاص داد که این رقم نسبت به بازه مشابه سال قبل 0/4 درصد بالاتر بود.
واردات و صادرات چین با شرکای تجاری مهم علیرغم افزایش سیاست های محافظه کارانه و مخالف جهانی شدن همچنان قوی است.
طی این 11 ماه تجارت با اتحادیه اروپا با رشد 16/2 درصدی نسبت به سال گذشته به 3/78 تریلیارد یوان رسید که 15 درصد از کل را تشکیل می دهد. تجارت با آمریکا نیز با رشد 16/5درصدی به 3/58 تریلیارد رسید و 14/2 درصد از کل را به خود اختصاص داد.
آمار گمرک نشان دهنده رشد شاخص مهم  صادرات چین از 41/6 به 41/8 در ماه نوامبر است که بیانگر پتانسیل مثبت چین در صادرات است.  

منبع : شینهوآ