درخواست چین از اعضای سازمان تجارت جهانی در خصوص حفظ تجارت چندجانبه

چین اعضای سازمان تجارت جهانی را به حفظ تجارت چندجانبه و ساخت مشترک اقتصاد جهانی باز تشویق کرد.
ژانگ شن وزیر بازرگانی چین در میزگرد اجلاس سازمان تجارت جهانی در خصوص برنامه چین برای کشورهای کمتر توسعه یافته در اجلاس که در بوینس آیرس برگزار شد گفت : " چین ایجاد ساختار جدیدی برای یکپارچگی سیاست درهای باز را تسریع خواهد کرد و از نظام تجارت چندجانبه حمایت کرد و ساخت اقتصاد باز جهانی را تشویق کرد. "
وی افزود : "مبارزه با فقر ماموریت مشترک بشریت است و اعضای این سازمان باید در راستای دستیابی به توسعه پایدار سند 2030 ملل متحد مبادرت ورزند و کشورهای کمتر توسعه یافته و افرادی که در فقر شدید زندگی می کنند باید در اولویت قرار گیرند . "
ژانگ از سیستم تجارت چندجانبه به عنوان محافظ مهم رفاه عموم یاد کرد و گفت : " در صورتی که کشورهای کمتر توسعه یافته ظرفیت های توسعه ای خود را افزایش دهند ، این سیستم متضمن یکپارچگی زنجیره های ارزش جهانی و دستیابی به توسعه پایدار است . "
ژانگ در سخنرانی در خصوص برنامه چین بیان کرد : " چین از کشورهای کمتر توسعه یافته برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی حمایت خواهد نمود و خواستار همکاری چندجانبه از سوی تمام اعضا است . "
رابرت آزِوِدو مدیر کل سازمان تجارت جهانی گفت : " پلت فرم چین فرصت گفتگو برای بحث در خصوص سیاست ها و تبادل تجارب برای کمک به کشورهای فقیر برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم می سازد. "
وی نیز افزود : طی 5 سال گذشته شش کشور کمتر توسعه یافته به این سازمان پیوستندکه این امر نشان دهنده اهمیت سهم چین در تجارت چندجانبه است.
چین و سازمان تجارت جهانی "برنامه چین" را در جولای 2011 امضاء کردند.

منبع : شینهوآ