رشد 5/7 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی چین در11 ماه نخست 2017

بر اساس آمار رسمی سرمایه گذاری دارایی های ثابت بخش خصوصی چین در 11 ماه نخست سال جاری با کاهش جزئی روبرو شد اما ساختار نهایی سرمایه گذاری بهبود یافت .
به گزارش اداره ملی آمار در 11 ماه نخست سرمایه گذاری دارایی های ثابت بخش خصوصی با رشد 5/7 درصدی نسبت به بازه مشابه سال گذشته به 34/81 تریلیارد یوان (5/27 تریلیارد دلار) رسید .
نرخ رشد کمتر از افزایش 5/8 درصدی 10 ماه نخست بود.
این میزان 60/5 درصد از مجموع سرمایه گذاری دارایی های ثبات را به خود اختصاص می دهد که در بازه ژانویه - اکتبر 60/6 درصد از مجموع سرمایه گذاری دارایی های ثبات بود.
رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنایع اولیه ، بخش خدمات و بخش صنایع ثانویه به ترتیب 14 درصد ،  7/6 درصد ، 3/2 درصد بود.
رشد کل سرمایه گذاری دارایی های ثابت چین در بازه 11 ماه کاهش یافت که این رقم 7/2درصد بود که در بازه 10 ماهه ژانویه- اکتبر 7/3 درصد بود .
سرمایه گذاریی دارایی های ثابت شامل سرمایه صرف شده در بخش زیرساخت ها ، دارایی ، ماشین آلات و سایر دارایی های فیزیکی است اما محاسبات اداره ملی آمار سرمایه گذاری دارایی های ثابت کشاورزان را شامل نمی شود.
چین علیرغم کاهش رشد همچنان شاهد رشد بهبود ساختاری در سرمایه گذاری دارایی های ثابت بوده است .
در زمینه هایتک و زیرساخت ها رشد سریع سرمایه گذاری مشاهده شد و به ترتیب 15/9 و 20/1درصد افزایش یافتند. سرمایه گذاری در بخش های وابسته به انرژی 2/3 درصد کاهش  یافت.
در بخش خصوصی سرمایه گذاریی دارایی های ثابت برای مدیریت ذخیره آب ، حفاظت محیطی و تجهیزات عمومی 23/5 درصد افزایش یافت ، در حالی که سرمایه گذاریی دارایی های ثابت برای معادن در 11 ماه نخست سال با 11 درصد کاهش مواجه شد .
بخش خصوص بیش از 60 درصد رشد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داد و بیش از 80 درصد اشتغال زایی کرد.
دولت در راستای تحریک فعالیت های سرمایه گذاری خصوصی اقداماتی نظیر تصویب پروژه های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خصوصی، تشویق آنها به شرکت در پروژه های بزرگ و معرفی اصلاحات مالکیت ترکیبی در شرکت های دولتی را انجام خواهد داد.
منبع : شینهوآ