دستورالعمل چین در خصوص تنظیم سرمایه گذاری خصوصی خارجی

کارشناس برنامه ریز اقتصادی چین دستورالعمل هایی در خصوص سرمایه گذاری خصوصی خارجی برای حل مسائلی از جمله عملکردهای نامتناسب که در میان روندهای سریع جهانی شرکت های داخلی پدید آمد ، منتشر کرد.
به گفته منگ وی سخنگوی کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین در نشست مطبوعاتی ، این دستورالعمل ها با هدف هدایت عملکرد تجارت خارجی منتشر شدند.
منگ ضمن تأیید سهم تجارت خصوصی در صادرات کالا و فناوری و کمربند و جاده، به عواقب جانبی از جمله تصمیم گیری کورکورانه ، رقابت ناسالم و غفلت از کیفیت و ایمنی اشاره کرد.
کمیسیون اصلاح و توسعه ملی ، وزارت بازرگانی چین و Bank of China  برای رسیدگی به این مسائل به صورت مشترک به تهیه این دستورالعمل پرداختند.
طبق این دستورالعمل تجارت بخش خصوصی باید با استفاده از اقدامات درست و برنامه ها به بهبود مقررات داخلی بخش تصمیم گیری و مدیریت مالی از لحاظ سرمایه گذاری خارجی و کنترل خطرات بپردازند.
روند سرمایه گذاری داخلی و خارجی باید پیگیری شود و مسئولیت های اجتماعی نیز ایفا گردد. کسب وکارها نیز باید با قوانین حفاظت محیط زیست داخل سازگار باشند.
به گفته منگ قوانین مشابهی برای شرکت های دولتی درنظر گرفته شده است.
این دستورالعمل بخشی از تلاش دولت در راستای کاهش خریدهای خارجی و جلوگیری از خروج سرمایه های غیرقانونی است.
به گفته شورای دولتی در ماه اوت ، چین خرید املاک و مستغلات ، هتل ها و باشگاه های ورزشی را محدود می کند و معاملات زیرساختی و فناوری های جدید را تشویق می کند.
در بازه ژانویه تا نوامبر سرمایه گذاری مستقیم خارجی غیرمالی چین نسبت به سال گذشته 33/5 درصد افت داشت.

منبع : شینهوآ