اخبار و گزارشات آرشیو اطلاعیه ها اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین- نوبت دوم

اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین- نوبت دوم

اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین-  نوبت دوم