اخبار و گزارشات آرشیو اطلاعیه ها اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین

مجمع عمومی عادی سالیانه 1397