شی جین پینگ ، رئیس جمهور چین : پیش به سوی مبارزه با فساد

شی جین پینگ رئیس جمهور چین و دبیرکل حزب کمونیست کمیته مرکزی چین تمامی مردم را به تلاش همه جانبه در راستای مبارزه با فساد و بهبود سیستم چشم انداز کشور با هدف تضمین امنیت نتایج راهبردی و نظارت دقیق بر حزب فراخواند.

شی در سومین جلسه عمومی نوزدهمین کمیسیون مرکزی اصول بازرسی حزب کمونیست چین در پکن سخنرانی نمود.

موفقیت افتخارآمیزی که در کمپین مبارزه با فساد حاصل شده است می بایست از طریق اقداماتی در راستای بازداشت مفسدین تقویت شود به نحوی که هیچ یک از مقامات جرات ، قدرت و تمایل به انجام فساد نداشته باشند.

بدین منظور می بایست اقداماتی در راستای مبارزه با فساد در زمینه های مالی مخصوصاً پروژه های کلیدی ، بخش ها و موقعیت های موثر بر توسعه جامع و امنیت کشور اتخاذ گردد.

شی به بیان خلاصه ای تجربیات 40 سال اصلاح و توسعه در ایجاد حزب پرداخت و بر ضرورت حمایت از مقامات ، رهبری مرکزی و متحدالشکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و مردم تاکید کرد .

تصمیمات و برنامه های کمیته مرکزی حزب کمونیست چین می بایست در هر یک از سازمان های حزب ضمن حفظ منافع مردم اجرا گردد.

امسال هفتادمین سالگرد پایه گذاری جمهوری خلق چین و زمان تضمین موفقیت در ایجاد جامعه ای نسبتاً مرفه در تمامی زمینه ها است . به گفته شی جین پینگ ، چین می بایست به توسعه تمامی جوانب و روند استقلال مدیریتی حزب و نظارت بر عوامل مبارزه با فساد ادامه دهد.

وی خواستار بهبود فرهنگ سیاسی فراحزبی و مبارزه قاطعانه با تشریفات اداری برای پایان دادن به بوروکراسی اداری است.

شی از مقامات اصلی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین خواست تا مراقب خود باشند و قاطعانه مانع از سوء استفاده خانواده ، بستگان یا نزدیکان خود از قدرت و جایگاه شان برای کسب منفعت شوند.

اصلاح سیستم نظارت ملی می بایست تقویت شود و کمیته های حزب در سطوح مختلف مسئولیت این امر را عهده دار گردند.

شی در نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین خواستار مبارزه با فساد شد و بیان کرد : هیچ بخشی از کشور ما خارج از مرزها نیست ، هیچ زمینی رها نمانده است و طاقت تحمل و پذیرش فساد را نداریم .

طبق جلسه عمومی نوزدهمین کمیسیون مرکزی اصول بازرسی حزب کمونیست چین در پکن در سال گذشته 621 هزار مجرم شناسایی و مجازات شده اند که 51 مورد آن ها مقامات استانی یا وزرا بوده اند .

مرکز جهانی تعقیب مفسدان و مبارزه با فساد چین 1335 پناهنده را برگرداند و حدود 3/54 میلیارد یوان (525 میلیون دلار) درآمد غیرقانونی را در سال 2018 بازستاند که شامل 307 پرونده مربوط به اعضای سابق یا کارمندان دولتی هستند.  5 نفر از آن ها در لیست قرمز 100 پناهنده مجرم چینی است که تحت تعقیب پلیس بین الملل هستند.

منبع : چاینادیلی