سازوکار دوسویه خدمات تجاری به منظور ارتقا رشد منطقه آزاد تجاری

پس از افتتاح حساب آزاد تجاری در منطقه آزاد تجاری هاینان ، سازوکار دوسویه خدمات تجاری راه اندازی شد.

به گفته ژنگ شائوبو مدیرکل شرکت ITG هاینان ، اولین انتقال پول مربوط به واردات 300 متریک تن خمیر کاغذ از شرکت بین المللی کاغذ و صادرات محموله ای از پوشاک از طریق حساب آزاد تجاری بود. این سیستم جدید دارای سرعت و سهولت بالایی است .

این گام بخشی از تلاش های چین در راستای کمک به توسعه فضای سالم تجاری در بزرگترین منطقه آزاد تجاری کشور می باشد. حساب منطقه آزاد تجاری هاینان یک سیستم حسابداری تغییرپذیر(یوانی) است که از اصول یکسان حسابداری استفاده می کند و تمام مدیریت های خطر موجود بین یوان و سایر ارزها را لحاظ کرده است .

نهاهای بازاری می توانند به سرمایه گذاری ، فاینانس ، مبادله و سایر تراکنش های فرامرزی کاربردی در منطقه آزاد تجاری هاینان بپردازند .

اولین گروه از بانک های بازرگانی آغازگر حساب های مناطق آزاد تجاری Bank of china شعبه هاینان و بانک توسعه شعبه هایکو می باشد . سایر بانک های بازرگانی به آموزش پرسنل ، سیستم ارزیابی و ساخت سیستم پرداخته اند. آن ها در نیمه نخست سال جاری حساب مناطق آزاد تجاری افتتاح خواهند کرد.

در این سیستم Bank of china شعبه هاینان خدماتی نوینی از جمله پرداخت واردات ، جمع آوری صادرات ، سازوکار ارسال و اعتبارنامه بین المللی ارائه کرد.

توسعه سیستم حساب مناطق آزاد تجاری هاینان یکی از 12 پروژه اصلی طراحی شده برای منطقه آزاد تجاری هاینان است . به گفته مقامات محلی موسسات مالی هاینان بر اهمیت راهبردی مسئولین مرکزی در منطقه آزاد تجاری، افزایش نوآوری مالی ، جلوگیری و حل خطرات مالی و کمک به ارائه الگوی جدید برای گشایش جامع هاینان تمرکز نموده اند .

مقامات محلی در ماه آوریل از برنامه هایی چون تبدیل کل جزیره هاینان به دوازدهمین منطقه آزاد تجاری چین با مساحت 35400کیلومتر مربع که 32 برابر هنگ کنگ است خبر دادند .

منبع: چاینادیلی