لی کچیانگ نخست وزیر چین : کاهش مالیات ها به منظور حمایت از اشتغال و ثبات اقتصادی

 

برنامه چین درخصوص کاهش مالیات شرکت های کوچک بر حمایت از اشتغال و ثبات اقتصادی و همچنین گسترش پایه های مالیاتی کشور در بلند مدت تاثیرگذار خواهد بود . لی کچیانگ نخست وزیر چین جهت ملاقات با لنین مورنو رئیس جمهور اکوادور در سالن بزرگ اجتماعات پکن در تاریخ 13 دسامبر 2018 حضور یافت .

به گفته لی اجرای سیاست کاهش مالیات شرکت های کوچک عمدتاً در راستای حمایت از اشتغال می باشد.

توسعه و تقویت شرکت های کوچک به ثبات اقتصادی و اشتغال وابسته است .

به گفته وی با این سیاست در بلند مدت موجب توسعه پایه های مالیاتی ، حفظ منابع مالیاتی و در نهایت موفقیت در استخدام گسترده ، سودهای مشارکت و درآمدهای مالی می شود.

سخنان لی همزمان با نگرانی مقامات درخصوص کاهش رشد اقتصادی و تاثیر آن بر بازار نیروی کار صورت گرفت.

مسئولان در نظر دارند با توجه به کاهش تقاضای داخلی و جنگ تجاری مخرب با آمریکا و تاثیر آن بر عملکرد تجاری و اطمینان مصرف کنندگان رشد اقتصادی چین در سال 2019 را در بازه 6 الی 6/5 درصد حفظ نمایند .

رشد اقتصادی چین در سال گذشته به 6/6 درصد رسید که پایین ترین میزان پس از 1990 می باشد و انتظار می رود قبل از آغاز اقدامات حمایتی ، سرعت رشد در ماه های آتی کاهش یابد.

منبع :رویترز