وزارت بازرگانی چین : افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرزمین اصلی چین

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سرزمین اصلی چین در سال 2018 با رشد 0/9 درصدی به 885/61 میلیارد یوان (130/93 میلیارد دلار) رسید .

طبق آمار تعداد شرکت های جدید سرمایه گذاری شده خارجی در چین در سال گذشته با رشد 69/8 درصدی به 60533 مورد رسید. در این بازه جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش تولیدات سنتی 20/1 درصد افزایش یافت.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور در ماه مارس با رشد 24/9 درصدی به 92/34 میلیارد یوان رسید.

به گفته ژونگ شان وزیر بازرگانی چین این کشور موانع و محدودیت های سرمایه گذاری خارجی را کاهش خواهد داد و مسائل و مشکلات پیش روی شرکت های خارجی سرمایه گذار در کشور را حل و فصل خواهد کرد.

منبع : چاینادیلی