شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواهان پیشبرد توسعه هماهنگ منطقه پکن- تیانجین – هبی

شی جین پینگ رئیس جمهور چین و همچنین دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین (CPC) و رئیس کمیسیون مرکزی ارتش ، خواهان تلاش بیشتر در راستای پیشرفت هرچه بیشتر توسعه هماهنگ منطقه پکن- تیانجین- هبی می باشد.

شی ضمن بازرسی از این منطقه به سخنرانی پرداخت.

در این بازدید شی ریاست سمپوزیوم توسعه یکپارچه منطقه را عهده دار شد و سخنرانی نمود.

هان ژنگ معاون نخست وزیر چین و همچنین یکی از اعضای کمیته رهبری اداره سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در بازدید از منطقه جدید شیونگان استان هبی و پکن همراه شی حضور داشت و در این سمپوزیوم حضور یافت.

بازدید سه روزه

شی صبح چهارشنبه برای برنامه ریزی منطقه جدید شیونگان از مرکز نمایشگاهی بازدید کرد و تاکید کرد که راه اندازی منطقه جدید شیونگان ، راهبردی است که هزاران سال حائز اهمیت خواهد بود.

چین می بایست به ایده توسعه جدید متعهد باشد و ضمن ساخت منطقه جدید به رشد کیفی پایبند باشد.

شی ضمن بازدید از مرکز خدمات دولتی تاکید کرد که توسعه منطقه جدید شیونگان نیازمند تلاش های جامع بسیاری از شرکت ها است.

شی بیان کرد: ما از تمامی شرکت ها چه شرکت های دولتی و چه شرکت های خصوصی ، محلی یا شرکت های پکن ، شرکت های چینی و یا شرکت های سرمایه گذاری شده خارجی تا زمانی که طبق برنامه توسعه صنعتی مناطق جدید عمل کنند استقبال به عمل می آوریم  .

شی ضمن بازدید از پوشش جنگلی این منطقه بیان کرد که محیط اکولوژیکی مناسب بیانگر ارزش مهم منطقه جدید شیونگان است .

شی ضمن بازدید از محوطه دانشگاه نانکای تیانجین بیان کرد : رشد حس وطن پرستی میان دانشجوها اولویت ما است تا به نسل جوانی تبدیل شوند که آمادگی پذیرش مسئولیت های اجتماعی را دارند .

در میدان محوطه دانشگاه دانشجویان مشتاق از شی استقبال به عمل آورند و سرود وطن پرستی سر دادند. شی با دانشجویان دست داد .

وی در مجمعی در بخش هپینگ تیانجین بیان کرد که جامعه کاری می بایست مردم محور و از نیارهای مردم مطلع باشد تا خدمات مناسبی در زمان مناسب به ساکنان آن منطقه ارائه گردد.

سپس وی از اداره کل و بخش خدمات سربازان بازیدی کرد و بیان کرد که ایجاد نهادهایی برای رسیدگی به امور سربازان به تقویت مدیریت سربازان و حفظ رفاه آن ها ضروری است تا بتوان خدمت سربازی را یک امر عمومی مقدس دانست .

وی در خصوص تعدادی از ساختمان های خاص و خیابان های تاریخی و فرهنگی تیانجین بیان کرد : باید مراقبت های بیشتری از این میراث تاریخی و فرهنگی شهرها به عمل آید و بین توسعه یکپارچه و نگهداری هماهنگی ایجاد شود.

وی ضمن بازدید از بندر تیانجین خواستار تلاش در راستای توسعه این استان به بندر پاک و هوشمند جهان شد .تا بتواند در توسعه یکپارچه پکن- تیانجین-هبی و توسعه ابتکار یک کمربند – یک راه بهتر نقش آفرینی کند.

شی ضمن بازدید از پارک علم و فناوری بینهای- جونگ گوآن چون (Binhai-Zhongguancun) بر امر خطیر اتکا بر نوآوری مستقل و متکی به خود برای پیشبرد توسعه کیفی و جایگزینی عوامل قدیمی رشد با عوامل جدید تاکید کرد.

صبح جمعه ضمن بازدید از منطقه تابعه پکن بیان کرد که برنامه ریزی بر ساخت منطقه تابعه ارجحیت دارد و هرگز نباید کیفیت فراموش گردد.

به گفته وی منطقه تابعه باید یکی دیگر از ویژگی های بارز پکن باشد .

شش درخواست شی

شی شش خواسته در راستای ارتقا توسعه یکپارچه منطقه پکن-تیانجین – هبی مطرح کرد .

به گفته وی می بایست تلاش هایی به روش های فعالانه ، مناسب و منظم برای انتقال فعالیت های غیر مرکزی پکن صورت گیرد.

وی بر برنامه ریزی و توسعه کیفی و استاندارد منطقه جدید شیونگان تاکید کرد و خواستار ساخت پروژه های بزرگ زیرساختی در بخش حمل ونقل ، حفظ آب و خدمات عمومی در منطقه جدید شد.

جابجایی مراکز شهرداری پکن فرصتی برای برنامه ریزی کیفی و ساخت منطقه تابعه است. طرح فضایی و ساختار اقتصادی پکن نیز باید بهبود یابد.

وی نیز بر ضرورت اصلاح و نوآوری به عنوان محرک توسعه کیفی و ایجاد مراکز مستقل نوآوری تاکید ورزید.

برای بهبود و حفظ اکولوژی و محیط زیست می بایست تلاش های مشترکی صورت گیرد و انرژی های پاکیزه تری تامین گردد.

وی برای توسعه خدمات اولیه عمومی با حفظ منافع مشترک خواستار اتخاذ دیدگاه مردمی و همکاری مشترک و حذف بخش های فقرزده در منطقه تا پایان سال 2020 شد.

منبع: گلوبال تایمز