رشد 1/7 درصدی شاخص بهای مصرف کننده (CPI) و رشد 0/1 درصدی شاخص بهای تولیدکننده (PPI) در ماه ژانویه در چین

 

طبق آمار رسمی بهای مصرف کننده و تولید کننده در چین در ماه ژانویه کمتر از حد انتظار بود.

طبق آمار سازمان ملی آمار چین ، شاخص بهای تولید کننده در ماه ژانویه در چین که بیانگر افزایش قیمت محصول قبل از رسیدن به دست مصرف کننده است نسبت به بازه مشابه سال گذشته 0/1 درصد افزایش یافت که کمتر از رقم پیش بینی شده 0/3درصدی بود .

این شاخص برای دومین ماه پیاپی به کمترین حد پس از سپتامبر 2016 رسید . در ماه دسامبر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به بازه مشابه سال گذشته 0/9 درصد افزایش یافت.

شاخص بهای مصرف کننده در چین به عنوان اصلی ترین عامل تورم نسبت به سال گذشته 1/7 درصد افزایش یافت که کمتر از رقم پیش بینی شده 1/9 درصدی می باشد .

منبع : چاینادیلی