اقدامات چین در راستای توسعه دلتای رودخانه یانگ تسه


براساس تصمیم اداره امور سیاسی حزب کمونیست کمیته مرکزی چین ، چین برای تقویت توسعه یکپارچه دلتای رودخانه یانگ تسه به پیشبرد توسعه نوآوری و ارتقا زنجیره صنعتی خواهد پرداخت .

شی جین پینگ رئیس جمهور چین و دبیرکل کمیته مرکز حزب کمونیست چین برنامه تقویت توسعه یکپارچه منطقه دلتا را مرود بازبینی قرار داد .

توسعه یکپارچه دلتای رودخانه یانگ تسه می بایست بر عناصر اصلی یکپارچه اسزی و توسعه کیفی معطوف شود تا کمربند اقتصادی رودخانه یانگ تسه و شرق چین به صورت کامل رشد کند.

در این نشست افزایش آگاهی نسبت به توسعه یکپارچه و هدف قراردادن رشد منطقه و همچنین توسعه سیستم اقتصادی نوین مطرح شد.

برای اطمینان از اجرای موثر و درست فعالیت های مختلف این طرح می بایست هماهنگی های لازم صورت گیرد و تمامی موارد درست بکارگرفته شوند.

منطقه دلتا شامل شانگهای ، جیانگسو ، ججیانگ و آنخویی است و جزء یکی از مناطق چین است که از رشد اقتصادی بالا، ظرفیت های متعدد نوآوری و بیشترین حد گشایش برخوردار است.

مجموع تولید ناخالص داخلی منطقه دلتا در سال 2018 به 21 تریلیارد یوان (3/06 تریلیارد دلار) رسید که یک چهارم مجموع تولید ناخالص داخلی ملی است .

توسعه یکپارچه این منطقه با توجه به اهمیت و نقش آن در اقتصاد ملی می تواند در پیشبرد رشد ملی نقش مهمی ایفا کند.

رشد توسعه یکپارچه دلتای رودخانه یانگ تسه به سطح راهبرد ملی تصمیم بزرگی است که به موافقت کمیته مرکزی حزب کمونیست چین رسیده است .

مقامات چهار استان می بایست آگاهی خود نسبت به توسعه و تعاملات و همکاری افزایش دهند.

در این نشست در خصوص آغاز کمپین آموزش های موضوعی اعضای حزب حول محور پایداری نسبت به خواسته های اصلی حزب و بخاطر سپردن رسالت اصلی تصمیم گیری شد.

در بیانیه این نشست آمده است که برای حل تمامی مشکلات موثر بر ماهیت اصیل حزب و تقویت می بایست  تلاش کرد.

هدف اصلی این کمپین ، جلوگیری از بوروکراسی و اجرای فرمالیته اداری برای هدایت اعضای حزب به یادآوری تعهدات حزب است .

منبع: ecns.cn