چین درصدد وضع استانداردهایی برای شرکت های نوآوری فناوری های پاک


به گفته کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین ، این کشور استانداردهایی برای شرکت نوآوری فناوری های پاک وضع خواهد کرد .

بر اساس دستورالعمل صادره از وزارت علوم و فناوری و کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین ،این کشور با تاکید بر نوآوری فناوری های پاک ایجاد 10 شرکت پیشگام در این زمینه طی سال های 2019 الی 2022 را ضروری دانست تا هر کدام بتوانند بازده سالانه بیش از 50 میلیارد یوان (حدود 7/31 میلیارد دلار) داشته باشند.

در عین حال چین درنظر دارد از 100 شرکت در راستای تاسیس مراکز فناوری های پاک ملی و تقویت 1000 شرکت فناوری های پاک در این بازه حمایت کند.

برای تحقق چنین هدفی می بایست در راستای ارتقا کمک های مالی و تشویق شرکت ها به مشارکت در پروژه های بازار محور مورد حمایت دولت در بخش نوآوری فناوری های پاک تلاش نمود.

دولت چین ضمن بهبود مکانیزم تشویق پژوهشگران علمی به تسهیل ارتقا فناوری ، تشویق سرمایه گذاری اجتماعی در صنایع پاک و تحکیم حفظ دارایی های معنوی فناوری های پاک خواهد پرداخت.

منبع: چاینادیلی