جزییات واردات و صادرات کالا در سال‌های۹۶ و۹۷

در سال‌ ۹۷ در مجموع ۴۱ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار کالا وارد و ۴۴ میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار وارد شد همچنین در سال ۹۶ در مجموع ۵۱ میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار کالا وارد و ۴۶ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار وارد شد.

ارزش کل کالاهای وارداتی (سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای)  در سال ۹۶ معادل ۵۱ میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار بوده که این رقم در سال ۹۷ با  منفی ۲۰.۴- درصد کاهش به ۴۱ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار رسیده است.

گفتنی است سهم واردات در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ ،  ۱۲.۶- درصد کاهش یافته و به عبارتی از ۳۴ میلیون و ۵۳۱ هزار تن به ۳۰ میلیون و ۱۸۱ هزار تن کاهش یافته است.

این گزارش می‌افزاید جمع کل ارزش کالاهای صادراتی در سال ۹۶ معادل ۴۶ میلیارد و ۸۲۷ میلیون دلار بوده که این رقم با ک ۵.۴-  درصد کاهش در سال ۹۷ به ۴۴ میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار رسیده است.

جمع کل وزن کالاهای صادراتی سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای بدون نفت خام در سال ۹۶ معادل ۱۳۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تن بوده که با  ۱۱.۸- درصد کاهش  جمع کل ترکیب صادرات بدوننفت خام به ۱۱۷ میلیون و ۲۲۶ هزار تن کاهش یافته است.

همچنین سهم قابل توجه کالاهای واسطه‌ای در واردات (۶۶.۸%) و در صادرات بدون نفت خام در سال ۹۷ معادل (۷۹.۵%) بوده است.

همچنین در سال ۹۷ واردات کالاهای سرمایه‌ای ۴۰-%، واسطه‌ای ۱۱-% درصد و مصرفی ۱۶ - % در مقایسه با سال ۱۳۹۶ افت داشته است.

در ادامه جدول ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی در سال ۹۷ -۹۶ که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تهیه کرده است آمده است:

13980321000601_Test_NewPhotoFree

 

اقتصاد آنلاین