گواندونگ پیشگام در اقتصاد دریایی طی 24 سال پیاپی


استان ساحلی گواندونگ با بازده 1/93 تریلیارد یوانی (279/12 میلیارد دلار) در بخش اقتصاد دریایی طی 24 سال پیاپی پربازده ترین استان چین بوده است .

چو جیاشو معاون مدیر دپارتمان منابع طبیعی استان گواندونگ ، بازده دریایی گواندونگ 23/2 درصد از مجموع ملی و حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی است .

گردشگری دریایی ، حمل و نقل ، مواد شیمیایی ، نفت و گاز ، مهندسی و شیلات پایه های اقتصادی دریایی گواندونگ را تشکیل داده اند. بخش های نفت و گاز ، مواد شیمیایی و الکتریسیته شاهد بیشترین میزان رشد بوده اند.

به عنوان مثال در بخش انرژی بادی ساحلی ، مقامات استانی 6 پروژه را تایید کردند و تا پایان سال جاری بررسی اولیه حق استفاده از زمین برای 31 پروژه را به اتمام خواهد رساند. مجموع ظرفیت این 37 پروژه ، 15 میلیون کیلووات است .

میزان حوادث دریایی گواندونگ در سال گذشته به اوج رسید.

خسارت مستقیم اقتصادی ناشی از این حوادث در سال گذشته به 3782 میلیارد یوان رسید که این رقم در سال 2017، 5/4 میلیارد یوان بود. حدود 99/9 درصد خسارت مستقیم اقتصادی متاثر از نوسانات افزایشی می باشد.

منبع : چاینادیلی