خدمات خدمات رفاهی اعضاء هتل رزیدانس رامتین

هتل رزیدانس رامتین

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، جنوب پارک ساعی، پلاک 2153
تلفن: 8-88722786
میزان تخفیف: 50% تخفیف در قیمت اتاق ها