تاثیر راه آهن سریع السیر چین بر سایر کشورها


به گزارش بانک جهانی ، راه آهن سریع السیر چین (HSR) به سرعت در حال رشد است و از طریق سرمایه گذاری در راه آهن سریع السیر چین پیشنهادات خوبی به سایر کشورها ارائه کرده است .

توسعه برنامه جامع بلندمدت و استانداردسازی طرح ها و فرآیندها از جمله عوامل رشد سریع این راه آهن هستند.

برنامه ریلی میان مدت و بلند مدت چین با چشم انداز 15 سال آینده چارچوب شفافی برای توسعه این سیستم ارائه کرده است .

هزینه ساخت شبکه راه آهن سریع السیر چین حدود دو سوم سایر کشورها است . میانگین هزینه ساخت راه آهن سریع السیر در آمریکا به ازای هر کیلومتر 17 تا 21 میلیون دلار است .

به گفته مارتین رایزر رئیس بخش چین در بانک جهانی ، چین بزرگ ترین شبکه ریلی سریع السیر جهان را ساخته است . این بخش بر سایر بخش ها تاثیر گذاشته است و شامل الگوهای تغییریافته توسعه شهری ، توسعه گردشگری و ارتقا رشد اقتصادی منطقه ای می باشد.

مجموع مسافت طی شده ریلی تا پایان سال 2018 به 131 کیلومتر رسید که این رقم در سال 1949 معادل 29 هزار کیلومتر بود .

خدمات راه آهن سریع السیر چین قابل رقابت با حمل و نقل جاده ای و هوایی برای مسافت های 1200 کیلومتری است و هزینه آن یک چهارم سایر کشورها است . تمامی اقشار با درآمدهای مختلف می توانند از قطارهای سریع السیر استفاده کنند.

به گفته رایزر در حال حاضر بسیاری از افراد قادرند نسبت به گذشته سفر راحت تر و مطمئن تری داشته باشند و این شبکه زمینه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در آینده را فراهم ساخته است .

منبع : ecns.cn