پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین