پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین