پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

استان های چین

یوننان

جغرافیا: مساحت: 394100 کیلومتر مربع (2016) موقعیت ژئو پلتیک: استان یوننان در طول و عرض جغرافیایی ’31 ’97 و ’11 ‘106 شرق و ‘8 ’21

مطالعه کنید »

هیلونگجیانگ

1- جغرافیا: مساحت: 454 هزار کیلومتر مربع (2019) موقعیت ژئو پلتیک: یکی از استانهای چین واقع در شمال شرق می باشد و معنای لغوی آن

مطالعه کنید »

هوبی

جغرافیا: مساحت: 185 هزار و نهصد کیلومتر مربع (2019) موقعیت ژئو پلتیک: استان هوبی در مرکز چین واقع شده است. این استان در شمال دریاچه

مطالعه کنید »

هنان

 جغرافیا: مساحت: 166 هزار کیلومتر مربع (2019) موقعیت ژئو پلتیک: استان هنان در قسمتمرکز شرقی چین و در امتداد میانه به پایین رودخانه  Yellow Riverقراردارد.

مطالعه کنید »

هبی

1- جغرافیا: مساحت: 187.693 هزار کیلومتر مربع موقعیت ژئو پلتیک: استان هبی، که پکن را احاطه کرده است، مساحت 188 هزار کیلومتر مربع را پوشش

مطالعه کنید »

هاینان

جغرافیا مساحت : 33.354 کیلومتر مربع (2017) موقعیت ژئوپلتیک : این استان که در منطقه گرمسیری در منتهی‌الیه جنوب چین واقع است، در تمام طول

مطالعه کنید »

نینگشیا

جغرافیا مساحت : 66400 کیلومتر مربع موقعیت ژئوپلتیک :این استان از شرق با Shaanxi و در تمام مناطق به جز شمال با استان گانسو و

مطالعه کنید »

مغولستان داخلی

1- جغرافیا: مساحت: 1میلیون و 18 هزار کیلومتر مربع (2019) موقعیت ژئو پلتیک: منطقه مستقل مغولستان در مرز شمالی چین، یک نوار طولانی و باریک

مطالعه کنید »

لیائونینگ

جغرافیا مساحت : 148 هزار کیلومتر مربع موقعیت ژئوپلتیک : استانی واقع در شمال شرق چین و Lia نام این استان برگرفته از رود میائو

مطالعه کنید »

گوئیژو

جغرافیا مساحت : 167,176هزار کیلومتر مربع (2017) موقعیت ژئوپلتیک : استان گوئیژو از شمال به استان سیچوآن و چونگ چینگ، از غرب با یوننان ،

مطالعه کنید »

گانسو

جغرافیا مساحت : 425.800 کیلومتر مربع موقعیت ژئوپلتیک : یکی از استانهای شمال غرب چین که در بین دو فلات تبت و هوآنگتو واقع شده

مطالعه کنید »

شنشی(Shanxi)

جغرافیا: مساحت: 156 هزار و ششصد کیلومتر مربع (2019) موقعیت ژئو پلتیک: شنشی همیشه دارای موقعیت استراتژیک به عنوان دروازه ای به دشت های حاصلخیز

مطالعه کنید »