پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

سخنرانی ریاست اتاق ایران و چین در کنفرانس تجاری ایران و چین در پکن مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
سخنرانی ریاست اتاق ایران و چین در کنفرانس تجاری ایران و چین در پکن مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
برگزاری کارگاه پیشرفته قوانین و مقررات حقوق تجاری چین- مورخ 11 بهمن ۱۴۰۱
برگزاری کارگاه پیشرفته قوانین و مقررات حقوق تجاری چین- مورخ 11 بهمن ۱۴۰۱
برگزاری کارگاه پیشرفته قوانین و مقررات حقوق تجاری چین- مورخ 21 دی ۱۴۰۱
برگزاری کارگاه پیشرفته قوانین و مقررات حقوق تجاری چین- مورخ 21 دی ۱۴۰۱
نشست مشترک با هیات تجاری شهر خورگاس چین مورخ - 1
نشست مشترک با هیات تجاری شهر خورگاس چین مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
نشست مشترک با هیات تجاری شهر خورگاس چین مورخ - 2
نشست مشترک با هیات تجاری شهر خورگاس چین مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
نشست فیمابین اتاق ایران و چین و اتاق بازرگانی هرمزگان همزمان با افتتاح سرکنسولگری چین در بندرعباس مورخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱
نشست فیمابین اتاق ایران و چین و اتاق‌بازرگانی‌هرمزگان همزمان با افتتاح سرکنسولگری‌چین در بندرعباس مورخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱
حضور ریاست اتاق ایران و چین در مراسم یادبود عالیجناب جیانگ زمین مورخ ۷ آذر ۱۴۰۱-1
حضور ریاست اتاق ایران و چین در مراسم یادبود عالیجناب جیانگ زمین مورخ ۷ آذر ۱۴۰۱
حضور ریاست اتاق ایران و چین در مراسم یادبود عالیجناب جیانگ زمین مورخ ۷ آذر ۱۴۰۱-2
حضور ریاست اتاق ایران و چین در مراسم یادبود عالیجناب جیانگ زمین مورخ ۷ آذر ۱۴۰۱
سخنرانی ریاست اتاق در کنفرانس توسعه تجارت و همکاریهای اقتصادی ایران و چین مورخ 28 اردیبهست 1401(1)
سخنرانی ریاست اتاق در کنفرانس توسعه تجارت و همکاریهای اقتصادی ایران و چین مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
زارش وبینار اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و شورای توسعه تجارت بین الملل استان نینگشیا-1
برگزاری وبینار اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و شورای توسعه تجارت بین الملل استان نینگشیا مورخ ۱ تیر 1401
زارش-وبینار-اتاق-بازرگانی-و-صنایع-ایران-و-چین-و-شورای-توسعه-تجارت-بین-الملل-استان-نینگشیا-3
برگزاری وبینار اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین و شورای توسعه تجارت بین الملل استان نینگشیا مورخ 1 تیر 1401
برگزاری دومین نشست کارگروه تخصصی صنعت و معدن مورخ 24 خرداد 1401(1)
برگزاری دومین نشست کارگروه تخصصی صنعت و معدن مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۱
دوره عالی دیپلماسی تجاری توسعه تجارت با چین با سخنرانی ریاست اتاق ایران و چین مورخ 25 خرداد 1401(1)
دوره عالی دیپلماسی تجاری توسعه تجارت با چین با سخنرانی ریاست اتاق ایران و چین مورخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
برگزاری کارگاه مقدماتی قوانین و مقررات حقوق تجاری چین مورخ 6 شهریور 1401(1)
برگزاری کارگاه مقدماتی قوانین و مقررات حقوق تجاری چین مورخ ۶ شهریور ۱۴۰۱
برگزاری جلسه با گروه دوستی پارلمانی چین در مجلس شورای اسلامی در محل اتاق ایران و چین مورخ 7 شهریور 1401(1)
برگزاری جلسه با گروه دوستی پارلمانی چین در مجلس شورای اسلامی در محل اتاق ایران و چین مورخ ۷ شهریور ۱۴۰۱
حضور مجازی در هفتمین اجلاس کمربند و جاده هنگ کنگ 2022 مورخ 9 الی 10 شهریور 1401
حضور مجازی در هفتمین اجلاس کمربند و جاده هنگ کنگ 2022 مورخ ۹ الی ۱۰ شهریور 1401
برگزاری کارگاه مقدماتی قوانین و مقررات حقوق تجاری چین مورخ 13 شهریور 1401(1)
برگزاری کارگاه مقدماتی قوانین و مقررات حقوق تجاری چین مورخ ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

رویدادهای مهم