جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

بازدید سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن از پاویون ایران در هشتمین نمایشگاه چین-اوراسیا 2024
بازدید سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن از پاویون ایران در هشتمین نمایشگاه چین-اوراسیا ۲۰۲۴
حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در دو رویداد مهم انجمن تجارت خدمات چین 27خرداد -1 تیر
حضور نماینده اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در دو رویداد مهم انجمن تجارت خدمات چین ۲۷ خرداد - ۱ تیر
برگزاری پاویون ایران در هشتمین نمایشگاه چین-اوراسیا 2024
برگزاری پاویون ایران در هشتمین نمایشگاه چین-اوراسیا ۲۰۲۴
بازدید سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن از پاویون ایران در هشتمین نمایشگاه چین اوراسیا 2024
بازدید سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن از پاویون ایران در هشتمین نمایشگاه چین اوراسیا ۲۰۲۴
حضور غرفه اتاق ایران و چین در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (ایران اکسپو) مورخ 8 اردیبهشت 1403
حضور غرفه اتاق ایران و چین در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (ایران اکسپو) مورخ 8 اردیبهشت 1403
حضور غرفه اتاق ایران و چین در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (ایران اکسپو) مورخ 8 اردیبهشت 1404
حضور غرفه اتاق ایران و چین در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (ایران اکسپو) مورخ 8 اردیبهشت 1403
مراسم افتتاحیه نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (ایران اکسپو) _مورخ 8 اردیبهشت 1403
مراسم افتتاحیه نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (ایران اکسپو) "مورخ 8 اردیبهشت 1403

رویدادهای مهم