جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

حضور غرفه اتاق ایران و چین در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (ایران اکسپو) مورخ 8 اردیبهشت 1403
حضور غرفه اتاق ایران و چین در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (ایران اکسپو) مورخ 8 اردیبهشت 1403
حضور غرفه اتاق ایران و چین در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (ایران اکسپو) مورخ 8 اردیبهشت 1404
حضور غرفه اتاق ایران و چین در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (ایران اکسپو) مورخ 8 اردیبهشت 1403
مراسم افتتاحیه نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (ایران اکسپو) _مورخ 8 اردیبهشت 1403
مراسم افتتاحیه نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران (ایران اکسپو) "مورخ 8 اردیبهشت 1403
سخنرانی رئیس اتاق ایران و چین در اولین مجمع گفتگوی اندیشکده ای ایران و چین مورخ 3 دی 1402
سخنرانی رئیس اتاق ایران و چین در اولین مجمع گفتگوی اندیشکده ای ایران و چین مورخ 3 دی 1402
امضا تفاهمنامه مشترک با مرکز داوری بین المللی شانگهای مورخ 16 آبان 1402
امضا تفاهمنامه مشترک با مرکز داوری بین المللی شانگهای مورخ 16 آبان 1402
بازید استاندار اردبیل از دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین در شانگهای مورخ 16 آبان 1402
بازید استاندار اردبیل از دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین در شانگهای مورخ 16 آبان 1402
بازدید استاندار البرز از دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین در شانگهای مورخ 15 آبان 1402
بازدید استاندار البرز از دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین در شانگهای مورخ 15 آبان 1402
پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی واردات چین 2023
پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی واردات چین 2023
بازدید معاون اول ریاست جمهوری و وزیر بازرگانی و هیات همراه از پاویون ایران در نمایشگاه واردات چین مورخ 14 آبان 1402
بازدید معاون اول ریاست جمهوری و وزیر بازرگانی و هیات همراه از پاویون ایران در نمایشگاه واردات چین مورخ 14 آبان 1402
همایش تجاری ایران و چین در نمایشگاه بین المللی واردات چین با حضور معاون اول ریاست جمهوری ایران مورخ 14 آبان 1402
همایش تجاری ایران و چین در نمایشگاه بین المللی واردات چین با حضور معاون اول ریاست جمهوری ایران مورخ 14 آبان 1402
بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از محل دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین در شانگهای مورخ 14 آبان 1402
بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از محل دفتر نمایندگی اتاق ایران و چین در شانگهای مورخ 14 آبان 1402
ملاقات رئیس اتاق ایران و چین با مدیر کل اداره آسیا وزارت بازرگانی چین مورخ 14 آبان
ملاقات رئیس اتاق ایران و چین با مدیر کل اداره آسیا وزارت بازرگانی چین مورخ 14 آبان

رویدادهای مهم