پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

پروژه ملی صادرات به چین