جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

خدمات ویزا

مدارک مورد نیاز برای ویزای چین:

 1. اصل دعوتنامه معتبر
 2. یک قطعه عکس
 3. گذرنامه (با دارا بودن حداقل 6 ماه اعتبار)
 4. فرم تکمیل شده ویزا
  1. فرم ویزای مربوط به سفارت چین را از اینجا دانلود و با استفاده از نرم افزار مربوطه آنرا پر نمائید
  2. در صورتیکه برای پر کردن فرم ویزا نیاز به راهنمایی دارید می توانید به این صفحه مراجعه کنید.(نمونه فرم پر شده)
  3. در صورتی که با همراه(همسفر) خود دارای گذرنامه  مشترک میباشید فرم مربوط به ایشان را از اینجا دانلود نمایید.
 • روزهای ویزا در سفارت چین: یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه

مدارک مورد نیاز برای استفاده از خدمات ویزا هنگ کنگ:

 1. فرم ویزای مربوط به اداره مهاجرت هنگ کنگ را از اینجا دانلود و با استفاده از نرم افزار مربوطه آنرا پر نمایند.در صورتیکه برای پر کردن فرم احتیاج به راهنمایی دارید می توانید به این صفحه مراجعه کنید.
 2. فرم تقاضای ویزای هنگ کنگ از اتاق بازرگانی ایران و چین را از اینجا دانلود نمایند و پس از پر نمودن جاهای خالی به همراه مدارک ذکر شده در این فرم به دبیرخانه مسترد دارید.

توجه:

 1. مدارک ویزا هر روز ساعت ۱۱:۳۰ – ۸:۳۰ دریافت می گردد.
 2. زمان صدور ویزای هنگ کنگ حداقل 30 روز و حداکثر 60 روز می باشد.لذا امکان تحویل ویزا پیش از زمان یاد شده امکان پذیر نمی باشد.
 3. جهت دریافت ویزا،ارائه اصل گذرنامه الزامی است.