جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

آمار تجارت خارجی استان فوجیان در سه ماهه اول سال 2021

آمار تجارت خارجی استان فوجیان در سه ماهه اول سال 2021

واردات و صادرات استان فوجیان در سه ماهه اول سال جاری  به 383.58 میلیارد یوان (58.65 میلیارد دلار) رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34.2 درصد افزایش داشته است. از این میزان، صادرات 229.67 میلیارد یوان (35.12 میلیارد دلار) بود که با رشد 38.9 درصدی نسبت به سال گذشته روبرو بود؛ واردات نیز 153.91 میلیارد یوان (23.53 میلیارد دلار) بود که 27.7 درصد افزایش داشته است.

در سه ماهه اول 2021، آ.سه.آن، ایالات متحده و اتحادیه اروپا با حجم تجارت 73.97 میلیارد یوان (11.3 میلیارد دلار)، 51.89 میلیارد یوان (7.93 میلیارد دلار) و 42.8 میلیارد یوان (6.54 میلیارد دلار) سه شریک تجاری اول استان فوجیان بودند و تجارت با آنان به ترتیب 30.5٪  ،  59٪ و 29.8٪ افزایش داشته است.