جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین هفتادمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین را گرامی می دارد

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین هفتادمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین را تبریک عرض می نماید

اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین هفتادمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین را تبریک عرض می نماید