جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اجلاس فعالان اقتصاد غیر دولتی

اجلاس فعلان اقتصادی غیر دولتی

لطفا مراتب اعلام آمادگی خود را حداکثر تا ساعت۱۸:۰۰ مورخ ۹۴/۱۰/۲۶ از طریق فکس به دبیرخانه این اتاق به شماره ۰۲۱۸۸۳۰۴۱۴۰ اعلام فرمائید.

  اجلاس فعلان اقتصادی غیر دولتی