جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

استقبال چین از تقاضای پیوستن ایران به بریکس

رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: ما هفته قبل تقاضا کردیم که به پیمان بریکس بپیوندیم و فعلا هم فقط کشور چین به عنوان مهم ترین عضو پیمان دسته جمعی بریکس از این تقاضا استقبال کرده است.

مجید رضا حریری رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اظهارکرد: ما قرار نیست که تا ابد در تحریم ها بمانیم و اگر اینطور فکر کنیم نوع مبادلات ما با دنیا تغییر خواهدکرد.

وی افزود: از آنجایی که اختیار همه امور دنیا دست ما نیست بنابراین اگر روابط بین المللی کشورمان را در بلند مدت بر مبنای مشارکت در پیمان های دسته جمعی اقتصادی تنظیم کنیم یک فرصت اقتصادی برای ما محسوب می شود.

رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه بریکس به عنوان یک تشکل اقتصادهای نوظهور در دنیا مطرح است گفت: ایران برای بروز اقتصاد نوظهور خود استعداد بالقوه دارد و یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق این استعداد بالقوه هم تطبیق دادن خودمان با پیمان های بین المللی و منطقه ای دو جانبه و چند جانبه و پیوستن به آنهاست.

حریری تأکید کرد: هیچ تردیدی وجود ندارد که اقتصاد دنیا در آینده یک اقتصاد آسیایی خواهد بود و ما هم به طور خدادادی در منطقه ای قرار گرفتیم که امکان مبادله با غرب و شرق دنیا را داریم و لذا برای پیوستن به پیمان ها باید تقاضا دهیم.

وی افزود: ما هفته قبل تقاضا کردیم که به پیمان بریکس بپیوندیم و فعلا هم فقط کشور چین به عنوان مهم ترین عضو پیمان دسته جمعی بریکس از این تقاضا استقبال کرده و لذا خیلی نباید آن را بزرگ و یا کوچک نمایی کنیم.

رئیس هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با بیان اینکه پیوستن به این پیمان الزاماتی دارد گفت: ما در حوزه سیاست های خارجی حتماً باید تنش ها را به سمتی ببریم که برای این پیمان ها بار اضافه نباشیم.

حریری با اشاره به اینکه اهمیت بریکس از WTO کمتر نیست افزود: کشورهای هند و چین با اینکه اختلافات و نزاع های امنیتی با هم دارند اما به دلیل اینکه در حوزه اقتصادی هیچ محدودیتی ندارند می توانند با همدیگر کار کنند.