جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

استمرار رشد ترانزیت خارجی از مسیر ایران / میزان کالاهای ترانزیتی به 7 میلیون تن رسید

در 6 ماهه سال جاری 7 میلیون و 28 هزار تن کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران عبور کرد .

علیرضا مقدسی رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت : این میزان کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 22 درصد افزایش داشته است .
مقدسی اظهار داشت : فعال تر شدن کریدورهای ترانزیتی از جمله شمال – جنوب،کریدور ترانزیتی ITI در 2 حوزه ریلی و جاده ای از مبداء پاکستان و کریدور ترانزیتی از مبداء قزاقستان و استفاده ایران از ظرفیت های به وجود آمده و تسهیلات ارائه شده گمرکات کشور در حوزه تسهیل ترانزیت از عمده ترین دلایل رشد ترانزیت کشور در سال گذشته و استمرار آن در سال جاری است.
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه اجرای پروژه تیر الکترونیکی (E-TIR) بین گمرکات ایران و دیگر کشورها سبب تسهیل در ترانزیت کالا از ایران و رشد آن می شود، افزود : در این زمینه ، اولین محموله ترانزیتی در ماه گذشته تحت صحابت کارنه تیر الکترونیکی با استفاده از ظرفیت کریدور شمال -جنوب از مبداء گمرک شهید رجایی و از کشور هند وارد و از گمرک آستارا به روسیه ارسال شد.
به گفته وی تیر الکترونیک سیستمی است که کالا تحت سند واحد و تبادل الکترونیکی اطلاعات بین کشورها و با تضمین بین المللی معتبر منتقل می شود .
وی گفت : بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران از مبداء گمرک شهید رجایی بوده است، به طوری که در 6 ماهه سال جاری 2 میلیون و 568 هزار تن کالا از مبداء این گمرک ترانزیت شد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 35.67 درصد افزایش داشت.
مقدسی تشریح کرد: گمرکات باشماق با 636 هزار تن ، بازرگان با 632 هزار تن ، پرویزخان با 627 هزار تن ، بیله سوار با 384 هزارتن ، سرخس با 360 هزار تن ، جلفا با 332 هزار تن ، بندر لنگه با 245 هزار تن ،لطف آباد با 204 هزار تن و آستارا با 189 هزار تن از دیگر گمرکاتی بودند که در این مدت بیشترین میزان کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران را به خود اختصاص دادند.
وی افزود : در 6 ماهه سال جاری از مجموع کالاهای ترانزیتی از مسیر ایران ، 6 میلیون و 177 هزار تن از مبداء 10 گمرک فوق الذکر بوده است .