پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اطلاعیه در خصوص بازگشت تجار محترم ایرانی به چین