جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اطلاعیه در خصوص هجدهمین انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران

بدینوسیله ضمن دعوت به مشارکت هر چه بیشتر اعضاء محترم اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در هجدهمین انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران که در تاریخ ۱۸ اسفند ۹۳ در مصلی تهران برگزار می گردد، به استخضار می رساند که اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین از کاندیداهای ” گروه پیشگامان وفاق اقتصاد کشور ” حمایت می نماید .

 

اسدا..عسگراولادی ، مجید رضا حریری ، مهدی چنگیزی ، یوسف باپیری  ،رویا وزیری ، مصطفی مالکی تهرانی

 

 

بازرگانی

صنعت

کشاورزی

معدن

اسدا..عسگراولادی

مجید رضا حریری

بیتا بختیار

محمد وحید خاکبازان

قاسم روزبه

حمید مقیمی

حمید رضا مناقبی

امیر منصوری

رویا وزیری

هرویک یاری جانیان

محسن حاجی بابا

یوسف باپیری

هوشنگ پارسا

مهدی چنگیزی

محمد حسین زهتابچیان

محمد حسن شمس فرد

سیامک صومعه سرایی

مصطفی مالکی تهرانی

بهرام مواسات

ابوالحسن خلیلی

 

مهرداد اکبریان