پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اطلاعیه در خصوص واریز وجه به حساب شخص در چین