جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اطلاعیه طرح ترافیک سالیانه

بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم می رساند که ثبت نام طرح ترافیک سالیانه در وب سایت جهت دارندگان کارت بازرگانی از اتاق تهران آغاز گردیده، علاقمندان جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس الکترونیکی www.tccim.ir/Portal/TrafficArm.aspx مراجعه نمایند.

دبیرخانه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین