پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اطلاعیه لغو مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده