پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اطلاعیه مربوط به دانشجویان ایرانی دانشگاه های کشور چین