جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

«اطلاعیه » 

در پی تصمیم ستاد مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی ادارات به اطلاع می رساند که اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین از روز شنبه  ۰۸/ ۰۹/ ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی تمامی امور خود را از طریق دورکاری و به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد و از پذیرش مراجعان حضوری معذور است.
هرگونه تغییر در برنامه اعلام شده، از طریق سایت و کانال‌های ارتباطی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در فضای مجازی به اطلاع اعضا محترم خواهد رسید.
در پی تصمیم ستاد مبارزه با کرونا در خصوص تعطیلی ادارات به اطلاع می رساند که اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین از روز شنبه  ۰۸/ ۰۹/ ۱۳۹۹ تا اطلاع ثانوی تمامی امور خود را از طریق دورکاری و به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد و از پذیرش مراجعان حضوری معذور است.
هرگونه تغییر در برنامه اعلام شده، از طریق سایت و کانال‌های ارتباطی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در فضای مجازی به اطلاع اعضا محترم خواهد رسید.