پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اطلاعیه و فراخوان وبینار آنلاین آشنایی با کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی