جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

افزایش ٢ و ۵ درصدی واردات فولادی‌ها در ٨ ماهه امسال

آمار واردات زنجیره فولاد از شمش فولاد تا انواع مقاطع، محصولات فولادی و آهن اسفنجی نشان می‌دهد که علاوه بر صفر شدن واردات آهن اسفنجی و اسلب به کشور، در هشت ماهه امسال میزان واردات مقاطع طویل دو درصد و واردات مقاطع تخت و محصولات فولادی حریم پنج درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰، بیشتر شده است.

بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا، قرار گرفت، از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه، میزان واردات مجموع مقاطع طویل دو  درصد، محصولات فولادی و مجموع مقاطع تخت هریک پنج درصد نسبت به میزان واردات آن در مجموع هشت ماهه ١۴٠٠ بیشتر شده و میزان واردات شمش فولاد تغییری نکرده است. واردات شمش فولاد به کشور هم که مدت‌هاست صفر شده و کشور نیازی به واردات شمش فولاد نداشته است.

بیشترین میزان واردات فولادی در  مدت مذکور سال جاری مختص محصولات فولادی معادل ۵۵٨ هزار تن است که نسبت به میزان واردات آن در مدت مشابه سال گذشته معادل ۵٣٣ هزار تن، پنج درصد بیشتر شده است. این درحالیست که میزان واردات آن تا نیمه نخست امسال کمتر از شش ماهه اول سال ١۴٠٠ بود.

میزان واردات مقاطع تخت فولادی نیز در هشت ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد بیشتر شده و از ۴٧۴ هزار تن در مجموع واردات طی هشت ماهه ۱۴۰۰ به ۴٩٨ هزار تن در مدت مشابه امسال رسیده است.  

مجموع مقاطع طویل فولادی وارد شده طی فروردین تا آذر ١۴٠١ نسبت به همین مدت در سال گذشته تنها دو درصد بیشتر شده و از ۵٩ هزار تن به ۶٠ هزار تن رسیده است.

طبق آمار، در واردات شمش فولادی، طبق روال، همچنان میزان واردات اسلب صفر ثبت شده است اما ۴٠٠٠ تن بیلت‌وبلوم وارد کشور شده که بیش از میزان واردات آن در هشت ماهه ١۴٠٠ (٢٠٠٠ تن) است.  

در نهایت نیز همچنان طی روال سال‌های اخیر، واردات آهن اسفنجی به کشور صفر است.