جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

افزایش پروانه بهره برداری صنعتی در سال ۱۴۰۰

وزارت صمت با انتشار گزارشی از کاهش صدور جواز و افزایش پروانه‌های بهره برداری صنعتی در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

براساس این گزارش در سال ۱۴۰۰، در بخش جواز تأسیس، تعداد ۳۹ هزار و ۲۸۹ فقره جواز تأسیس با پیش بینی سرمایه ۱۱ هزار و ۵۶۸ هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال ۹۳۶ نفر در ۳۱ استان کشور صادر شده است که نشان دهنده کاهش ۴.۱ درصدی در تعداد، افزایش ۷۲.۱ درصدی در سرمایه گذاری و افزایش ۳.۱ درصدی در اشتغال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل است.

این گزارش می‌افزاید: از مجموع جواز‌های تأسیس صادره در سال ۱۴۰۰، بیشترین تعداد مربوط به گروه ” سایر محصولات کانی غیرفلزی“ با ۵ هزار و ۴۵۳ فقره، ”ساخت مواد و محصولات شیمیایی“ با  ۳ هزار و ۹۹۲ فقره جواز است و در بخش سرمایه گذاری نیز گروه ”ساخت فلزات اساسی“  با ۲۲.۸ درصد از کل سرمایه گذاری، بالاترین سهم را از سرمایه گذاری‌ها داشته است.

براساس این گزارش؛ استان‌های یزد، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی به ترتیب با ۲۸۶۰، ۲۷۶۱ و ۲۶۹۶ فقره رتبه اول تا سوم را در تعداد جواز تأسیس به خود اختصاص داده اند.

همچنین از میان ۳۱ استان، استان‌های البرز، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با ۶۱.۶، ۶۱.۳ و ۵۲.۳ بیشترین رشد اشتغال را نسبت به سال ۱۳۹۹ تجربه کرده اند.

در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز، ۳۷۲ فقره جواز تأسیس با پیش بینی سرمایه ۴ هزار و ۶۸۷ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۴ هزار و ۳۳۴ نفر  در سال ۱۴۰۰ صادر شده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ در تعداد جواز تأسیس ۸.۱ درصد، در سرمایه گذاری ۶۱.۷ درصد و در ایجاد اشتغال ۲۵.۸ درصد رشد داشته است.

آن طور که در این گزارش آمده است؛ در بخش پروانه بهره برداری نیز در سال ۱۴۰۰، تعداد ۷ هزار و ۲۵۵ فقره پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری هزار و ۹۷۰ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۴۶ هزار نفر در کشور صادر شده است. مقایسه این ارقام نسبت به سال ۱۳۹۹، نشان دهنده افزایش ۴.۴ درصدی در تعداد و ۱۰.۳ درصدی در سرمایه گذاری و ۲۱.۵ درصدی در ایجاد اشتغال است.

همچنین، استان‌های اصفهان و تهران به ترتیب با ۶۳۱ و ۵۸۱ فقره، بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادره را به خود اختصاص داده اند و کمترین پروانه بهره برداری صادره نیز متعلق به جنوب کرمان با ۳۸ فقره است.

براساس این گزارش؛ بیشترین پروانه بهره برداری صادره با هزار و ۷۷ فقره متعلق به گروه ” ساخت مواد و محصولات شیمیایی“ است و بالاترین سرمایه گذاری محقق شده نیز در گروه ” کک و فرآورده‌های حاصل از نفت“  با رقم  ۴۶۰ هزار میلیارد ریال بوده که سهم ۲۳.۴ درصدی از سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است.

در بخش پراونه بهره برداری نیز بیشترین اشتغال ایجاد شده مربوط به استان‌های البرز با ۱۵ هزار و ۱۷۳ نفر و در اصفهان با ۱۴ هزار و ۳۶ نفر بوده است.

براساس این گزارش؛ تعداد پروانه بهره برداری صادر شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در سال ۱۴۰۰، ۳۹۳ فقره بوده  که نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش ۳۶ درصدی داشته است. همچنین در بخش اشتغال پروانه‌های بهره برداری صادر شده، با کاهش ۳۹.۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، به ۱۵ هزار و ۴۴۶ نفر  رسیده است. با این حال در بخش سرمایه گذاری پروانه‌های بهره برداری صادره، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رشد حدود ۷۵ درصد را در مقایسه با سال ۱۳۹۹ تجربه کرده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما